Emlak&Konut

İstihdamı Artıracak Sektörler

Açıklanan Ulusal İstihdam Stratejisi ile istihdama katkı sağlayacak 7 sektöre yönelik hem mevcut durum hem de hedefler belirlendi.

TEKSTİL-HAZIR GİYİM

Mevcut Durum: Tekstilin toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,4. Hazır giyimin ise yüzde 3.3. Toplam sanayi istihdamı içindeki payı da yüzde 25’e yakın.
Neler yapılacak: Kayıt dışı istihdam yüzde 50 azaltılacak. Çalışan işçilerin yüzde 50’si 2023 yılına kadar sertifika sahibi yapılacak.

TURİZM

Mevcut Durum: Toplam istihdam içindeki payı yüzde 2.3 seviyesinde ve yatırımcı, devlet, tedarikçi olarak mal ve hizmet sunanların çalışanları da dikkate alındığında sektörün istihdama katkısı yüzde 8,3’e çıkıyor.
Neler yapılacak: 2023 yılına kadar istihdam yüzde 80 artırılacak. 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye iş gücü yetiştirme eğitimi verilecek.

FİNANS

Mevcut Durum: Finans sektöründe istihdamı bankacılık sırtlıyor. Toplam istihdamın içinde finans sektörünün payı yüzde 1.2 civarında. Bankacılık ve sigortacılık alanında nitelikli kişiler istihdam ediliyor. Bu sektörlerde çalışanların yaklaşık yüzde 80’i 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan oluşuyor. Kadınların istihdam içindeki payı ise yüzde 50’lerde. Özellikle son yıllarda bilişim alanında yaşanan gelişmeler, finans sektörünün istihdam kapasitesini sınırlıyor. Ancak genç neslin teknolojiyi kullanma davranışı, finans sektöründe de yeni fırsatlar oluşturuyor.
Neler yapılacak: Nitelikli istihdam kapasitesi yüzde 28 artırılacak. Engelli istihdamı yüzde 10 artırılacak. Özellikle İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin tamamlanması ile finans sektöründe istihdama ciddi katkıda bulunacak.

BİLİŞİM

Mevcut Durum: Türkiye’de bilişim uzmanı istihdamının ekonomideki toplam istihdama oranı yüzde 1.08 civarında iken, bu oran Finlandiya’da yüzde 6, İsveç’te yüzde 5,26. Birleşik Krallık’ta yüzde 4,7. ABD’de yüzde 4.07 ve Yunanistan’da yüzde 1,72. Bilişim sektöründe, örgün eğitimin kazandırdığı nitelikler, sektörün iş gücü ihtiyacı ile örtüşmüyor. Bu nedenle bu alanda örgün eğitim programlarının yeniden oluşturulması gerekiyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun, kamuda 100 bin bilişim uzmanı istihdam edilmesi yönünde aldığı karar sektörde istihdama ciddi katkı sağlayacak.
Neler yapılacak: Her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek. Bilişim uzmanı sayısı yüzde 0.31 artırılacak. İŞKUR’un bilişim sektöründe verdiği hizmetlerden faydalananların sayısı artırılacak.

İNŞAAT

Mevcut Durum: İnşaat, istihdam gücü en yüksek sektörlerin başında geliyor. İhtiyaç duyulan mühendislik, mimarlık, teknik iş gücü arzındaki gelişmeler sektörü olumlu etkiliyor. Mevcutta 2 milyon kişiye yakın kişi inşaat alanında çalışıyor.
Neler yapılacak: Mevcut istihdam 2023 yılına kadar yüzde 160 artırılacak. Çalışanların yüzde 30’u, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli iş gücü haline getirilecek. Kayıt dışı istihdam yüzde 50 azaltılacak.

SAĞLIK

Mevcut Durum: Sağlık sektöründe çalışan 787 bin 352 kişinin 141 bin 259’u uzman, asistan ve pratisyen hekimden; 6-16 bin 93’u ise diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe gibi sağlık personelinden oluşuyor.
Neler yapılacak: Çalışan sayısı yüzde 100 artırılacak. Bin kişiye düşen hekim sayısı yüzde 2.4. hemşire sayısı da 3.8 düzeyine çıkacak.

TARIM

Mevcut Durum: Tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı azalıyor. Bunun da nedeni tarımda makineleşmeye bağlı iş gücü talebinin azalması.
Neler yapılacak: Gerekli teknik ve yasal önlemler alınarak çocuk işçilik tamamen kalkacak. Kayıt dışı istihdam yüzde 80’lerden, yüzde 50’lere indirilecek.

Yorum yap

Takip Edin!