Emlak&Konut

Beylikdüzü artık uzak değil!

Son yıllarda planlı gelişen kentlerden biri olarak talep gören Beylikdüzü, yeni modern projeler ile her geçen gün değerlenmeye devam ediyor. Bölgede ortalama konut metrekare fiyatları ise 2.298 TL’den başlıyor.

İstanbul’un birçok bölgesine göre yeni yerleşim alanlarından sayılan Beylikdüzü, 279.999 kişilik nüfusa sahip. Beylikdüzü, konumu itibarıyla Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde Çatalca Yarımadası üzerinde yer alıyor. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde Esenyurt ilçeleriyle komşu. Uzaklığı yüzünden sık sık espirilere konu olan Beylikdüzü ulaşım olanaklarının çoğalmasıyla birlikte artık merkezi bir konumda. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Sırma Turgut bölgenin mekânsal gelişimini şöyle anlatıyor: “İlçenin makroformunun biçimlenmesinde dayandığı coğrafi eşikler birinci derecede önemli belirleyici olurken, metropoliten alanının bütünü ile kurulmuş olan ulaşım bağlantı aksları ve özellikle de toplu ulaşım güzergahları bir diğer önemli belirleyici etken olarak öne çıkıyor. Güneyde Marmara Denizi’nden, kuzeyde D100 Karayolu’na kadar dayanan, doğu–batı uzantısında Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasında kalan Beylikdüzü, coğrafi açıdan oldukça tanımlı sınırlara sahip. İlçenin kuzeyinden Türkiye’nin doğusu ile batısını birleştiren karayolu bağlantısı D-100 (E5 – eski Ankara İstanbul karayolu) Karayolu geçmekte ve yukarıda da değinilmiş olduğu gibi Beylikdüzü ilçesinin kuzey sınırını oluşturuyor. Yerleşmenin yaklaşık olarak 5 km kuzeyinden geçen TEM’e (Avrupa Transit Karayolu) ise Hadımköy ve Esenyurt olmak üzere 2 adet bağlantı yolu ile ulaşılabiliniyor. TEM Otoyolu’nun yanı sıra, coğrafi konumu itibarıyla Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan D100 ana arterinin üzerinde yer alıyor olması da Beylikdüzü ilçesine önemli bir stratejik konum sağlıyor. Bu stratejik önemi perçinleyen bir başka unsur ise güneyindeki Marmara Denizi kıyısında önemli bir ticaret merkezi olup, dünyanın sayılı büyük limanları arasında yer alan ve konteyner yük hareketi 2.0 milyon TEU’yu aşan Ambarlı Ticaret Limanı’nın bu ilçede bulunmasıdır. Bütün Marmara Bölgesi ve İstanbul Metropoliten alanı başta olmak üzere son derece geniş bir hinterlanda sahip olan ve Ambarlı bulunduğu konum itibarıyla Karadeniz’de yer alan uluslararası limanların da kullandığı bir aktarma limanı olarak görev yapan ülkenin en büyük limanı. Bu durum lojistik trafiği açısından Ambarlı’yı öne çıkarmakla kalmayıp, lojistik sektör ve liman işletmeciliğinin gerektirdiği yan tesis ve donatı alanlarını da (konaklama, ticaret, finans sektörü vb.) yakın çevresine çeken önemli bir fonksiyon görevi görüyor. Toplu ulaşım hatları açısından da ulaşılabilirliği oldukça yüksek olan Beylikdüzü; otobüs, minibüs hatlarının yanı sıra metrobüs ve raylı sistemlerle de bağlantılar açısından kuvvetli bir destinasyon. 2009 yılında Beylikdüzü – Söğütlüçeşme arasında hizmet vermeye başlayan ve 24 saat ulaşılabilirliği sağlayan metrobüs hattı Beylikdüzü ilçesinin erişilebilirliğini etkileyerek bölgeye yerleşimi tetikleyen önemli projelerden birisi. D100 Karayolu’nun Beylikdüzü – Söğütlüçeşme arasında kalan ve orta şeritte işleyen bu toplu taşım sistemi, ilçeyi ulaşım düzleminde kuvvetli bir bağlayıcılıkla kente entegre etmiştir. Atatürk Havalimanı’na sadece 13 km uzaklıkta bulunan Beylikdüzü’nden TEM’e 2 adet bağlantı yolu (Hadımköy ve Esenyurt çıkışları) ile erişilebiliyor olması ilçenin ulaşılabilirliğini artıran faktörler. Bu durumda ilçe genelinde gerçekleşen büyüme, yayılma, yoğunlaşma hareketlerinin, sanayinin ardından alt bölgeler bazında parça parça ilerlemesine neden oldu. Kapalı siteler şeklinde gelişen konut alanlarının belli bölgelerde yoğunlaşarak artmasına neden olan bu yaklaşım ilçenin stratejik gelişim ve büyüme dinamiklerini de yönetmekte yetersiz kalmış, ilçenin tüm fonksiyon alanları aynı gelişim sürecinin sonuçlarını yaşamak durumunda kalmıştır.  Giderek büyüyen gelişen ve yayılan bir metropoliten alan olarak İstanbul’un öne çıkan ilçelerinden Beylikdüzü. 1920’li yıllarda küçük ve mütevazı birer köy yerleşmesi olan Anarşa (Gürpınar), Gardan (Kavaklı), Trakatya (Yakuplu) ve Karvan köylerinin giderek göç alması, gelişmesi ve farklı yönetsel statülere kavuşması sonucu bölgenin kent içindeki konum ve ilişkilerinin değişmesi ve dönüşmesi ile bugünkü Beylikdüzü ilçesini oluşturmuşlardır. Kentin batı yakasında yer alan ve çağdaş konut alanlarıyla anılan Beylikdüzü ilçesi, bir yanda birinci derece deprem kuşağında kalan ve KAF’tan (Kuzey Anadolu Fay Hattı) etkilenen, diğer yanda Marmara kıyıları boyunca önemli bir tusunami tehdidi altında kalması nedeniyle doğal yapı ve riskleri bağlamında ciddi tehdit altındadır. Ancak ilçenin yasa dışı yapılanma adına son derece şanslı, korunmuş bir karakter sergilemesi, bu noktada önemli ve güçlü bir yön olarak kabul edilebilir. Şüphesiz ki sınırları içinde yer alan 10 mahallesinin niteliği, profili ve gelişim süreci dolayısıyla fizik mekân adına verileri birbirinden farklılık göstermektedir. Ancak Beylikdüzü’nü, İstanbul Metropoliten alanı bütünü içinde konut alanları ve özellikle de planlı konut alanlarıyla öne çıkan bir yerleşme olarak tanımlamak doğru bir tespit olacaktır. Yeni gelişen bir yaşam bölgesi olarak ilçenin mekânsal özellikleri ve gelişimi ele alındığında da, sosyal ve teknik donatılar ve hizmet sektörü özellikle de ticaret fonksiyonlarıyla zengin bir altyapıya sahip olduğu izlenmektedir. Bölgede eski köy yerleşmelerinin çekirdekleriyle başlayan gelişimin, ilçenin Marmara kıyısında yer alan ve stratejik önemi olan Ambarlı Liman tesisleriyle devam ettiği izlenmektedir. Aynı dönemi izleyen süreçte bölgeye yerleşen sanayi ve küçük sanayi sitelerinin ardından 1980’li yılların sonunda başlayan ve özellikle kooperatifler eliyle üretilen toplu konut alanlarının bölgede yer almaya başlamasıyla birlikte ilçe konut alanı kimliğini kazanmaya başlamıştır. Kendi donatı alanları dolayısıyla sosyal ve teknik altyapı alanlarıyla birlikte kurgulanan ve yapılaşan bölge giderek önemli bir nüfusu çekmeye başlamıştır. Gerek konut arzına yapılan katkı, gerekse planlı ve kendi içinde kendine yeten bir yaşam alanı olarak gelişmesi kullanıcının tercihini bölgeye yönelten faktörler olmuştur. TOKİ ve KİPTAŞ’ın başını çektiği bu kooperatifleşme ve toplu konut süreci ilçe için önemli bir şehirleşme hareketini de ateşlemiştir. İlçe 1995 yılında yapılan 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nn ardından 1995 Gürpınar, 1996 Yakuplu, 1999 Kavaklı imar planlarıyla gelişimini sürdürmüştür. 2003 yılında onaylanan Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı ile planlı gelişme ilkleri belirlenmiştir. Ancak ilçenin bütüncül bir planın yapılması 2005 yılına dayanmaktadır. Yine bu planın ardından onanmış olan Beylikdüzü Uygulama İmar Planı ise 2007 tarihlidir. İstanbul’un önemli bir konut yerleşimi olarak üst ölçekli stratejik ve bütüncül plan kararlarından alt ölçekli uygulama imar planlarına ve hatta kentsel tasarım ve uygulama çalışmalarına kadar gidilmesi gereken analiz, etüt ve plan çalışmaları, şüphesiz ki bölgenin sağlıklı gelişimini sürdürülebilir kılacak en önemli faktörlerdendir. Beylikdüzü çekeceği fonksiyon alanları ve özellikle yakın çevresinde gerçekleştirilecek büyük projeler bağlamında bütüncül ve kapsamlı olarak ele alınması ve değerlendirilmesi gereken ilçelerden biridir.” Zingat’ın bölge raporuna göre Beylikdüzü ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 2.298 TL olurken, geri dönüş süresi 18 yıl olarak hesaplanıyor. Buna göre, 2017 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Beylikdüzü ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 172.367 TL ile 287.300 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Marmara kıyısında yer alan ve stratejik önemi olan Ambarlı Liman Tesisleri’nin Beylikdüzü’nün gelişimine katkısı büyüktür.

İstanbul’un hızlı gelişen yerlerini yatırım fırsatı olarak değerlendiren yabancıların da gözdesi Beylikdüzü’nün bazı markalı konut projelerini bir araya getirdik.

İş Modern Ambarlı Sinpaş iş dünyasına kazandırıyor

Sinpaş Yapı’nın yeni projesi İş Modern Ambarlı, modern altyapısı ve avantajlı lokasyonu ile sanayi kuruluşlarının depolama, imalat ve atölye ihtiyacını karşılayacak. Ambarlı Limanı’na birkaç dakika uzaklıkta bulunan proje, firmaların tüm ihtiyaçlarına çözümler sunarken, yükselen yatırım değeriyle de kazandırmaya devam ediyor. İş Modern Ambarlı’da yaklaşık 250 m2’den 12.000 m2’ye kadar birleştirilebilir modüler alanlar bulunuyor. 10 metreye varan tavan yüksekliği ve 8,75 metre aks aralığıyla çalışma alanlarının en verimli ve kolay bir şekilde kullanımı için alternatifler sunuyor. Metrekarede 1 ton taşıma kapasitesine sahip proje, yüksek enerji tahsisi, bağımsız ünitelerde kişiye özel lojistik alanları, koridorların hava ve ışık almasını sağlayan ferah avlulara sahip. Sinpaş İş Modern sadece Ambarlı Limanı’na değil, E-5, TEM, Atatürk Havalimanı, 3. Havalimanı gibi ulaşım alternatiflerine yakınlığıyla, ayrıca Kıraç, İkitelli, Silivri, Çatalca, Çerkezköy gibi üretim üslerine de yakın mesafede bulunuyor. Depo, atölye, lojistik ve imalathane ihtiyacını modern bir altyapı ile karşılamak isteyen orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları, tekstil, lojistik, depolama, mobilya gibi alanlarda faaliyet gösteren tüm şirketlere ve sektörlere uygun olan İş Modern Ambarlı’da yerini almak isteyenlere satış sonrası destek de Sinpaş’tan verilecek. Sinpaş, sadece 12 bin TL taksitle kendi iş yerine sahip olma fırsatı, şirket bünyesinde 48 ay faizsiz ödeme imkânı ve ister ara ödeme, ister aylık ödeme gibi avantajlar sunuyor.

Babacan Palace Osmanlı ve İngiliz mimarisi birleşti

Beylikdüzü bölgesindeki lüks projelerinden biri olan Babacan Palace, Babacan Holding tarafından hayata geçiriliyor. Projede toplam 248 adet stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 geniş teraslı suit daireler yer alıyor. Osmanlı ve İngiliz mimarisinin görkemi ve tarihi dokusunun modern mimari anlayışıyla bütünleştiği Babacan Palace ayrıca 5 yıldızlı otel konseptine sahip. Teslimlerin hemen gerçekleştiği, donanımlı SPA ve buhar banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralayan projede daire fiyatları ise 269 bin TL’den başlıyor. Sosyal donatıları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı bulunan proje E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olmasıyla da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Babacan Palace projesinden konut sahibi olmak isteyenler, hemen taşınıp ödemeye ise 1 yıl sonra başlayabiliyor.

Vira İstanbul Beylikdüzü’nde geniş daireler

Yarını bugünden inşa etme vizyonuyla yola çıkan Gül Proje, Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği Vira İstanbul’da uygun ödeme koşulları sunuyor. Toplam 1.156 konut ve 31 ticari birime ev sahipliği yapan Vira İstanbul, 92 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Toplam 17 bloktan oluşan Vira İstanbul’da, 70-200 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’lerden oluşan geniş daire seçenekleri mevcut. Vira İstanbul’da daire fiyatları ise 264 bin TL’den başlıyor. Sakinlerine hareketli ve geniş sosyal imkanlar sunan Vira İstanbul’da arazinin 74 bin 500 metrekaresi yani yüzde 81’i yeşil alanlara ayrılmış durumda. Projede yer alan konutların yüzde 60’ı ise ikinci kattan itibaren deniz görüyor. Projede yer alan 27 bin metrekarelik alanda spor donatıları yer alırken, birçok eğitim kurumuna da yakın konumuyla dikkat çekiyor. Vira İstanbul, E-5 karayoluna 2 dakika, sahile ise 3 dakikalık mesafede yer alıyor.

Akros İstanbul Bölgenin en yüksek binası olacak

Akproje-Ertok Yapı-Kaysel ortaklığıyla Beylikdüzü, Büyükçekmece-Esenyurt kavşağında yükselen Akros İstanbul, 150 milyon liralık yatırım değerine sahip. Biri 35, diğer ikisi 18 katlı 3 blok halinde yükselen Akros İstanbul, toplam 496 konut ve 33 ticari üniteden oluşuyor. Lüks bir yaşam projesi olarak düşünülen Akros İstanbul’da daire büyüklükleri, 79 ila 312 metrekare arasında değişiyor. 1+0, 1+1, 2+1 ve 5+1 ‘den oluşan daire seçenekleri modüler yapıya sahip olduğu için 3+1 ve 4+1 büyüklüğünde daireler elde etmek de mümkün. 125 metreyle bölgenin en yüksek binası olarak inşa edilen proje bu özelliği ile adres verirken de büyük kolaylık sağlayacak. Akros İstanbul’da dairelerin satış fiyatları 330 bin TL’den, metrekare birim fiyatları ise 3.800 TL’den başlıyor. Teslimlerinin Aralık 2018’de gerçekleştirileceği Akros İstanbul, hem yatırım hem de oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere farklı ödeme imkanları sağlıyor. Akros İstanbul, 33 adet cadde dükkanına da sahip. Market, eczane gibi günlük gereksinmelerin karşılanabileceği dükkanların yanı sıra kafe ve restoranlar da buluşma mekanları olarak tasarlanmış. Büyük bir kapalı otoparka sahip projede ayrıca havuz, fitness, sauna, Türk hamamı gibi sosyal donatıları var. Akros İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’ne, TEM Bağlantı Yolu’na, hastanelere, okullara, AVM’lere ve havaalanına olan yakınlığıyla merkezi bir konuma sahip. Metrobüse komşu olan proje, planlanan metro durağına da birkaç adım mesafede yer alıyor.

Alya Penta 8 Prestijli okulun komşusu

Akkuş Gayrimenkul’ün Beylikdüzü’ndeki 3. projesi Alya Penta, teslim için gün sayıyor. Beylikdüzü’nde Adnan Kahveci Bulvarı’nda yükselen Alya Penta projesi, büyük ve ferah daireleri ile geleneksel ailelerin ilgisini çekiyor. Özellikle 276 metrekare büyüklüğündeki 5+2 dubleks daireler, aile büyükleri ile yaşayan ya da yeni evli çocukları ile aynı çatı altında ama ayrı yaşam alanlarında olmak isteyen aileler tarafından tercih ediliyor. Beylikdüzü’nde 2 kilometre çapındaki 8 ayrı nitelikli okula komşuluk eden Alya Penta, aralarında Amerikan Kültür Koleji, Modern Eğitim Koleji, Uğur Okulları, Doğa Koleji gibi tanınmış markaların olduğu okullarda sınavsız olarak çocuklarını okutmak isteyenlerin bölgedeki yaşam adreslerinden biri haline geliyor. Proje, büyüklükleri 125-250 metrekare arasında değişen 50 konuta yer veriyor. Proje en fazla 5 katlı bloklardan oluşuyor. Aile büyükleri ile birlikte yaşayan/yaşamak isteyen iki aile birlikte fakat ayrı yaşam alanlarını kullanabiliyor. Yine isterlerse merdiveni kapatmak suretiyle bir katı kiraya verebiliyorlar ve bu da hane gelirine katkı sağlıyor. Günümüzde hükümetimizin 3 çocuklu aile yapısını desteklemesinin de etkisiyle yeniden kalabalıklaşmaya başlayan aileler, çocukları için ayrı yaşam ve çalışma odasını bugünden hazırlamak istiyor. Tüm bu faktörler Alya Penta’da 5+2 dubleks dairelerin en fazla ilgi gösterilen daireler olmasına neden oluyor 2018 Nisan ayında teslime hazırlanan Alya Penta projesinde 276 metrekare büyüklüğündeki 5+2 dubleks dairelerin fiyatı 1.050.000 TL’den başlıyor.

 

Ezgi Kızıl

Yorum yap

Takip Edin!