Emlak&Konut

Emlak Konut ile çalışmak bir ayrıcalık

Dünyamızın sürdürülebilirliğini iyi özümsemek, yaşam çizgilerini geliştirmek her anlamda gelişmeyi ve kalkınmayı sağlayacağı gibi bu kitlelerin de geliştireceği kentler kendilerini yansıtacaktır.

Bezeme İç Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Eser Doğan ile kentsel dönüşümden, yeni projelerine kadar detaylı bir röportaj gerçekleştirdik.

Bezeme Mimarlık’ın kuruluş hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Bezeme Mimarlık, sanat ve zanaat olgularının birleşimi olan usta çırak ilişkileri ile öğrenilebilen baba mesleği vitrin dekor tasarımı ile başlayan yolculukta ortaya çıkmıştır. Çocukluk yıllarından üniversite yıllarına kadar mağaza vitrin dekoru ve tekstil gustosu ile birlikte sahne tasarımı yapan, teşhir birimleri tasarlayan, düzenleyen, aynı zamanda 1974 yılından beri imalatlarını yapan bir aileyiz. Uzun yıllar yaptığımız işin mutfağından gelerek atölyede ve sahada birebir çalışarak tasarım ve uygulamada olan bilgi birikimleri ile Bezeme Mimarlık kurulmuştur. Firma içeriğimiz iç mimarlık konsept tasarımı ve uygulamadır. Bezeme Mimarlık kuruluşundan günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında farklı projelere imza atmış, sektörün prestijli markalarındandır. Mimari ve iç mimari sektörlerinde butik olarak değerlendirilebilecek projeler üretiyoruz. Modern çağdaş, inşaat teknolojisinin tüm imkanlarını kullanarak günümüzün trendi olan konsept tasarım ve uygulamalarıyla piyasada yer almaktayız. Tasarım felsefemizi şöyle tanımlayabiliriz. Tasarım felsefesi, tasarım modelleri ve mimari tasarım insanın içgüdüsel doğaçlama erkiyle meydana getirdiği, doğaya alternatif bir varlık alanıdır. Bu varlık alanı bilimden sanata, felsefeden tekniğe insanın ortaya çıkardığı her türlü nesne, ürün ya da yapıtı içine alan bir kültür dünyasıdır. Böylesi geniş bir dünyayı kavramak, tekil varlık alanlarıyla sınırlanmış bilimlerden ziyade ancak felsefenin harcı olabilir. Tasarımı kendine özgü varlık tarzları ve kategorileriyle birlikte topyekûn ele alan disiplinin adı estetik felsefesidir. Tasarım Felsefesi, geleceğin insan-merkezli, tasarım odaklı dünyasının temelini oluşturacak bir estetik biliminin yapıtaşlarını belirler. Tasarım olarak bilim, sanat ve teknik arasındaki ilişkinin yanı sıra mimarlık, kent, resim, müzik ve edebiyat gibi belli başlı tasarım modelleri çözümlenmektedir. Bizim mesleğimiz tüm bu olguları özümseyerek mekan bileşenlerini yan yana getirebilmektir. Biz tasarımlarımızda kişiye ve mekana özel fonksiyonel estetik biçimleri yan yana getirmeye çalışıyoruz mesleğimize olan heyecanımızı bazen dinlediğimiz bir müzikten, bazen okuduğumuz bir kitabın içeriğinden, bazense baktığımız bir manzaradan ilham alıyoruz ancak bir düşünceyi veya olguyu yorumladığımızda alt yapısı olan bir tasarım oluyor.

Sizce başarılı bir mimari projenin en önemli özellikleri nelerdir?

Başarılı bir mimari projenin en önemli özellikleri, yapılan kurgunun doğru fizibilite edilmesi bulunduğu yere cevap verebilmesi ihtiyaçları karşılarken günümüzün trendini alışagelmiş çizgilerin üzerine taşıması özgün ve tek olmasıdır. Kullanım alanlarının fonksiyon bileşenlerini estetik olarak doğru malzeme ile doğru alanlarda yorumlanması bu alanda en önemli esastır. Hedef odaklı olması, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi, faaliyet planının bulunması, bir bütçesinin bulunması, bir yönetim yapısının bulunmasıdır. Proje hazırlık aşamasından uygulanma ve proje bitiminde değerlendirme, raporlama ve yaygınlaştırılmasına kadar geçen süreçte projenin koordinasyonunda yer alacak olanlar ile birlikte projeye doğrudan veya dolaylı katkıda bulunacak kişilerin rolleri önem arz eder. Öyle projeler vardır ki, kurgusu iyi yapılmamış olmakla birlikte proje yöneticisi ve ekibinin gayret ve çabalarıyla istenilen başarıyı elde edebilir. Öte yandan bazı projeler vardır ki, tüm aşamaları olması gerektiğinin üzerinde mükemmel kurgulanmış olmakla birlikte proje sadece insan kaynaklarının yetersizliği nedeniyle başarıyla uygulanamaz. Projede görev alacak kişilerin projenin fikir aşamasından itibaren tüm adımlarda proje yöneticileri veya kurumların yetkilileri ile birlikte hareket etmesinin planlaması ve sağlanması önemlidir. Fikirlerimize uygun proje geliştirebildiğimizde, projemizin faaliyetlerinin uygulanabilmesi ve beklenen sonuçların elde edilebilmesi için finans akışını iyi yönetebilmektir. Her bir projenin mutlaka bir bütçesi vardır ve bütçe neleri hangi maliyetlerle ne kadar tutarda yapabileceğimizi gösteren bir plandır. Kurgu, yönetim ve kaliteli uygulama başarılı bir projeyi ortaya koyar.

İçinde bulunduğunuz kentsel dönüşüm projeleri varsa bu süreç hakkında bilgi alabilir miyiz? Türkiye’deki kentsel dönüşüm projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son 10 yıl içinde birden çok kentsel proje çalışmalarında bulundum. Kurgu ve dış kabuk tasarımlarında iç mekan projelendirme ve imalat kısımlarında çalıştım. Kentsel dönüşüm geniş çaplı alanlarda başarılı işler çıkarıyor. Karma yaşam projeleri, kent yaşam insan akışını yönlendiren doğru planlamanın hayata geçen yüzü. Bu çalışmalar günümüzde olan çarpık kentleşmenin önünü alarak, daha yaşanabilir, örnek dünya kentlerine rakip iyi alt yapıları ve doğal afetlere göğüs gerebilecek bir oluşumu sağlayacak. Yapılan projelerin daha çok sosyal ve kültürel alanlarla beslenmesi sağlanmalı ve kentsel dönüşüm projelerinden istenen, beklenen sonuçların elde edilmesi için insanların sağlıklı, güvenli, sağlam konutlarda barınmasını sağlayan politikaların üretilmesi, konutta çeşitliliğin, seçeneklerin sunulabilmesi, kentsel hizmetlere herkesin ulaşabilirliğinin sağlanması, çeşitli aktörlerin katılımına yönelik platformların oluşturulması, toplumun farklı kesimlerinin desteğinin ve katılımının sağlanması, yerelin koşullarının, ihtiyaçlarının incelenerek, araştırılarak çözümlerin önerilmesi gerekir. Bu bağlamda daha başarılı bir dönüşüm platformu oluşabilir.

Keşke ben tasarlasaydım dediğiniz bir mimari eser var mı?

Bu konuda bir çok yer var aslında fakat en çok bulunmak istediğim ve hayalim Çamlıca Camii eseridir.

Yurt dışı projeleriniz bulunuyor mu?

Yurt dışında belirli projelerde bulundum; Türkmenistan Aşkabat AVM projelendirme ve uygulama, Azerbaycan Bakü Özel Şahıs Konut Villa Malikane konsept tasarımları ve çeşitli uygulamalar, ABD Panama Hastane projesi konsept tasarımı, Afrika Otel Residence ve Ofis gibi birden fazla konsept tasarımı uygulama projesi, Irak Duhok Kent Müzesi konsept tasarımları, Katar Restaurant konsept tasarımı ve uygulaması gibi projelerde çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar bize farklı tecrübeler kattı ve keyifli tasarımlar yapmamızı sağladı.

Kent kavramı sizin için ne ifade ediyor? Geleceğin kentleri nasıl olacak?

Yaşamını sürdürebilir hale getirme çabasıyla çalışan, yaşayan, yerleşen nefes alan kitlenin izleri… Geleceğin kentleri tasarım, zanaatkârlık ve malzemelerin birleşimi, sadece görüntü olarak değil, ekonomik, sosyal, politik boyutları olumlu ve gelişen toplumlar yaşamı belli bir kaliteye getirir. Dünyamızın sürdürülebilirliğini iyi özümsemek, yaşam çizgilerini geliştirmek her anlamda gelişmeyi ve kalkınmayı sağlayacağı gibi bu kitlelerin de geliştireceği kentler kendilerini yansıtacaktır.

Başarılı bir mimari projenin en önemli özellikleri, yapılan kurgunun doğru fizibilite edilmesi, bulunduğu yere cevap verebilmesi, ihtiyaçları karşılarken günümüzün trendini alışagelmiş çizgilerin üzerine taşıması, özgün ve tek olmasıdır

Emlak Konut GYO projelerinde de yer alıyorsunuz, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?

Emlak Konut’un satış ofisleri, örnek daire, özel konut, sosyal alanlar, özel tasarım imalatları gibi bir çok projesinin tasarım ve uygulamalarını üstlendik. Emlak Konut ile çalışmak bir ayrıcalık, biz bunun hep bilincinde ve ciddiyetinde olduk. Mesleğimizdeki heyecanı ve kendi çizgimizi projelerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Emlak Konut ile çalışmalarımız da devam ediyor…

Gelecek hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mesleki kariyerimizi hep bir adım daha ileri taşımak bizim için ana hedef, çizgimiz gelecek yıllara bir idol olsun isterim.

Ezgi Kızıl

Yorum yap

Takip Edin!