Emlak&Konut

DAKA’dan VAN’a büyük yatırım

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğinde hayat bulan 3 proje ile Van’a 27,5 milyon TL yatırım gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından, 5 milyon bütçeli Tekstilkent 2. Etap, 7,5 milyon bütçeli Van Kent Müzesi ve 15 milyon TL bütçeli İskele Sahil Rekreasyon Alanı 2. Etap projelerinin destekleneceği açıklandı. DAKA’dan yapılan açıklamada, İskele Sahil Rekreasyon Alanı 2. Etap projesinin Tuşba Belediyesi tarafından yürütüleceği söylendi. Proje ile, Tuşba ilçesinde İskele ile üniversite arası sahil şeridini vatandaşların sağlıklı olarak kullanabilmesi, İskele Mahallesi’nin 1 kilometrelik kıyı şeridinin bölge halkının hizmetine açılması, kıyı alanının ıslah edilmesi, sergi, kermes gibi sosyal etkinlikler için kullanılabilmesinin sağlanması, gençlerin spor yapabileceği alanların oluşturulması, bisiklet yolu, koşu parkuru, yürüme parkurunun yapılması işlerini kapsayan proje, Van sahilini çok daha kullanışlı hale getirmeyi ve çevresini iyileştirmeyi hedefleniyor. Bunlarla beraber projeyle, mekansal, kültürel, sanatsal, sportif ve ekolojik değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi, özgün kimlikli mekanlar oluşturularak sahilin kentle bütünleşmesi ve kent yaşamına kazandırılması ve bölge turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor. DAKA’dan yapılan açıklamada, “Van halkı ile yerli-yabancı tüm turistlerin hedef kitle olduğu projenin turizm gelirlerinde, sosyal donatı alanların ve yeşil alanların sayısında ve ilimizde düzenlenen sosyal etkinlik sayısında artış sağlaması beklenmektedir. Başvuru sahibi Tuşba Belediyesi olan projenin toplam bütçesi 15 milyon TL olup tamamı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında karşılanacaktır” denildi. Van Tekstilkent 2. Etap Alanın Yatırımlara Hazır Hale Getirilmesi projesi Tekstilkent 1. Etap Projesi kapsamında inşa edilen fabrika binalarının tümünün yatırımcılara tahsis edildiği dile getirilen açıklamada, “Başvuru yoğunluğu sebebiyle yer verilemeyen firmalar şehir içindeki kiralık tesislere, Van OSB, İŞGEM gibi sanayi alanlarına kanalize edilmektedir. Ancak, Van ilinde kiralık tesislerin kiralama maliyeti Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğundan ve yeterli sayıda kiralık tesis bulunmadığından firmalar arsa arayışına girmiş ve DAKA gibi kurumlara talepte bulunmaktadır. 2. etap genişleme sahası için 269 dekar alan kamulaştırılmış, ancak sahanın parselizasyonu ve altyapı projeleri başlatılmamıştır. Bu proje kapsamında, 2. etap alanının haritalandırma, kullanılabilir alan tespiti, kanalizasyon hattı, temiz su hattı, yağmur suyu hattı, doğalgaz hattı, elektrik, Telekom, yol ve kaldırım altyapı projeleri ve yapımı, arazinin düzleştirilmesi, dolgu yapılması ve çevre güvenlik duvarı yapımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje ile emek yoğun sektör olması sebebiyle tekstil ve hazır-giyim imalatçıları aracılığı ile istihdam oluşturmak, işsizliği azaltmak, insan kaynağını geliştirmek, ilin ihracatını arttırmak, dışa verilen göç oranını azaltmak hedeflenmektedir. Tekstilkent 2. Etap alanının altyapısı hazır şekilde yatırımcılara tahsis edilmesi ve tekstil imalatçılarının tek alan üzerinde faaliyet göstermesi ile firmaların kendi fabrikalarını inşa etmesi sağlanacak ve kümelenme artırılmış olacaktır. Bu yolla, bölge dışından daha çok yatırımcı ilimize çekilerek il istihdamına önemli katkı sağlanacaktır. Proje ile Van Tekstilkent’te faaliyet gösterecek firma sayısının artırılması, tekstilkentteki inşa edilen tek tip fabrika binalarının büyüklük, kapasite ve işlevsel açıdan ihtiyacını karşılayamayan yatırımcıların yer tahsisi ile kendi fabrikalarını inşa etmelerine olanak ve imkan sağlanması, tekstilkentin orta vadede İhtisas OSB hüviyetini kazanması için yatırımcı sayısı kısıtının aşılması, ilimize daha çok yatırımcının çekilmesi ile il istihdamına katkı sağlanması ve işsizliğin düşürülmesi, sanayi kültürünün oluşturulması, insan kaynağının geliştirilmesi ve dış ticaretin arttırılması ile Van ilinin bölgede cazibe merkezi bir il olması amaçlanmaktadır. Başvuru sahibinin Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olduğu projenin toplam bütçesi 5 milyon TL olup tamamı güdümlü proje desteği kapsamında DAKA tarafından karşılanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Van Kent Müzesi

Açıklamada Van’da hayata geçirilecek Van Kent Müzesi projesiyle ilgili şu bilgiler yer aldı: “Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ‘Van Kent Müzesi’ projesi kapsamında kültürel mirasın korunması yoluyla geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurulması sağlanarak sosyal anlamda toplumsal bütünleşmeye, dayanışmaya, ülke ve dünya örneklerinde olduğu gibi yerli ve yabancı turistlere sunulacak hizmetler bakımından ekonomik bir değere dönüştürülmek suretiyle kentin ve bölgenin tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve dolayısıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla eski Endüstri Meslek Lisesi binasının ‘Van Kent Müzesi’ olarak tamir, tanzim ve tefrişi yapılacaktır. Nüfusu bir milyonu aşan Van ili, 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile çeşitli uygarlıkların izlerini bağrında taşıyan kadim bir kenttir. Tarihi, kültürel zenginlikleriyle hinterlandında etkileşim, çekim merkezi olan Van’ın korunamayan kültürel kimliğine ait birçok eser mekansal yoksunluktan dolayı sergilenememektedir. Maalesef kent kültürü bu gibi sebeplerden dolayı yozlaşmaya, hatta kaybolmaya yüz tutmaktadır. Van Kent Müzesi projesi, Van’ın sözlü ve yazılı kültürüne, tarihine ve hızla kaybolmaya yüz tutan hafızasına katkı yapma amacını taşımaktadır. Van’ın kültürünü kapsayan yazılı, sözlü ve toplumsal gündelik yaşama dair kültürel değerler burada bir araya toplanarak yeniden hayat bulacaktır. Van Kent Müzesi; Van’ın yaşayan hafızası, iletişim ve eğitim merkezi olacak, kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, cumhuriyet döneminden günümüze kadar ayakta kalabilen iki tarihi yapıdan biri olan Endüstri Meslek Lisesi’ne ait tarih yapı korunarak ve işlevsel hale getirilerek Van kültürüne kazandırılacak. Böylece, kentin tarihi hafızası, geçmişe ait kültürel ve sanatsal değerlerin yeni kuşaklara tanıtılması ve geçmiş ile gelecek nesiller arasında bir köprünün kurulması sağlanacak. Projenin toplam bütçesi 7.5 milyon TL olup 4.5 milyon TL’si güdümlü proje desteği kapsamında DAKA tarafından karşılanacaktır. Projeden tüm Van halkı ve ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler faydalanacaktır. Projenin geçmişten günümüze Van kültürel yaşamına ait mekanlar oluşturması, Van’a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlaması, yerli ve yabancı turistlere sunulacak hizmetlerin kalitesini artırması, kentin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlanması beklenmektedir.”

Melike Güz

Yorum yap

Takip Edin!